Subministrament i instal·lació d'una nau de 300m2 a les instal·lacions d'Applus+ IDIADA a Santa Oliva (Tarragona)

06/10/2023

  Empresa que contracta: IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A.
  Expedient: EXP-2310001
  Tipus de contracte: Contracte ordinari
  Procediment de la licitació: Obert

   

  Dades del contracte:


  Descripció de la prestació: Aquest contracte té per objecte l’adjudicació d’un contracte de
  subministrament i instal·lació d’una nau desmuntable de 300m² per al magatzem de manteniment
  de pistes a les instal·lacions d’IDIADA de Santa Oliva (Tarragona).

  Durada del contracte: per obra (segons plec de prescripcions tècniques).

  Data límit de presentació de les ofertes: 06/11/2023 a les 12:00h.

  Subhasta electrònica: No.


  Dades de l’anunci:


  Divisió en lots: No.

  Nombre de lots: No hi ha lots.

  Criteris d’adjudicació:

  • Ponderació: 50 - Criteri: Oferta econòmica
  • Ponderació: 30 - Criteri: Especificacions tècniques de la nau ofertada
  • Ponderació: 20 - Criteri: Termini d’execució del muntatge

   

  Solvència econòmica i financera:

  • Mitjà de solvència: Assegurança de responsabilitat civil.
  • Descripció: Assegurança de responsabilitat civil que cobreixi tots els danys derivats de la responsabilitat en què pugui incórrer amb motiu de les seves actuacions.
  • Mínim d’acreditació: 300.000 €

   

  Plecs:

  • Plec Administratiu i Tècnic (enllaç al web del portal de licitacions)

  Els plecs s’hauran de sol·licitar per correu electrònic, contactant amb José Manuel Martin del
  Departament de Compres d'IDIADA, a l’adreça de correu electrònic:

  Jose.martin@idiada.com

  tot indicant l’interès a participar en aquesta licitació i incloent el nom complet de la persona
  jurídica interessada, el seu CIF i les dades de contacte del seu representat que sol·licita els
  plecs.

  Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use.. Consult our Cookies Policy for more information.

  Cookie settings panel