Execució de les obres corresponents a la fase 2 de les pistes de proves per a vehicles connectats i autònoms – CAV 2 fase 2 – a les instal·lacions de IDIADA

03/08/2023

  Empresa que contracta: IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY ,S.A.

  Expedient: EXP-2308001

  Tipus de contracte: Contracte ordinari

  Procediment de la licitació:  Obert

   

  Dades del contracte:

  Descripció de la prestació:  Aquest contracte té per objecte la contractació de l’execució de les obres de la fase 2 de la nova pista CAV2 a les instal·lacions de IDIADA. Es contemplen les següents activitats:

  • Moviment de terres i explanacions
  • Afermats bituminosos
  • Drenatges
  • Estructures de formigó armat
  • Instal·lacions de baixa i mitja tensió
  • Instal·lacions auxiliars (accessos, CCTV, connectivitat)
  • Barreres de seguretat
  • Senyalització horitzontal
  • Senyalització vertical

  Durada del contracte: 2 anys

  Termini de presentació de les ofertes: 05 d’octubre de 2023

  Subhasta electrònica: No

  Dades de l’anunci:

  Divisió en lots: No

  Nombre de lots: No hi ha lots

  Criteris d’adjudicació:

                Ponderació:  65 - Criteri:  Oferta econòmica

                Ponderació: 15  - Criteri: Programa d’Obra – Termini d’execució

  Ponderació:  15 - Criteri:  Recursos materials i personals i metodologia d’execució de les obres

  Ponderació:  5 - Criteri:  Experiència en obres similars

   

  Solvència econòmica i financera:

                Mitjà de solvència: Assegurança de responsabilitat civil

  Descripció: Assegurança de responsabilitat civil que cobreixi tots els danys derivats de la responsabilitat en què pugui incórrer amb motiu de les seves actuacions.

  Mínim d’acreditació: el doble del valor de l’oferta econòmica amb un mínim de 4.000.000 Eur.

   

  Mitjà de solvència: Xifra anual de negoci

  Descripció: Volum anual de negoci referit a l’any de major número dels dos exercicis anteriors (2021-2022)

  Mínim d’acreditació: 5.000.000 EUR

   

  Solvència tècnica i professional:

  Mitjà de solvència: Garantia provisional o ingrés en compte bancari previ a la presentació de ofertes

  Descripció: Garantia provisional amb l’objectiu de garantir la validesa i manteniment de l’Oferta durant els sis (6) mesos

  Mínim d’acreditació: 60.000 Eur

  Plecs:

  • Plec Administratiu i Tècnic (link a la web del portal de licitacions)

   

  Els plecs s’hauran de sol·licitar per correu electrònic, contactant amb José M. Martín del Departament de Compres de IDIADA,  a l’adreça de correu electrònic:

  jose.martin@idiada.com

   

  indicant l’interès en participar en aquesta licitació i incloent el nom complet de la persona jurídica interessada , el seu CIF i les dades de contacte del seu representat que sol·licita els plecs.

  Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use.. Consult our Cookies Policy for more information.

  Cookie settings panel