Execució de les obres de moviment de terres al carrer 1 de la zona de tallers de les instal·lacions d'IDIADA

28/07/2022

   

   

  Empresa que contracta: IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY ,S.A.

  Expedient: EXP-2208001

  Tipus de contracte: Contracte ordinari

  Procediment de la licitació:  Obert

   

   

   

   

   

   

  Dades del contracte:

  Descripció de la prestació:  Aquest contracte té per objecte l’adjudicació d’un contracte d’obra civil consistent en el moviment i esplanació de terres al carrer 1 de la zona dels tallers per a la construcció dels nous tallers a l’àmbit de la Nova pista d’assaigs per a vehicles connectats i autònoms CAV2 a les instal·lacions d’IDIADA a Santa Oliva (Tarragona).

  Durada del contracte: per obra

  Termini de presentació de les ofertes: 08/08/2022 a les 12:00h

  Subhasta electrònica: No

   

  Dades de l’anunci:

  Divisió en lots: No

  Nombre de lots: No hi ha lots

  Criteris d’adjudicació:

                Ponderació:  60 - Criteri:  Oferta econòmica

                Ponderació:  30 - Criteri: Programa d’obra

  Ponderació:  10 - Criteri:  Experiència en obres similars

               

  Solvència econòmica i financera:

                Mitjà de solvència: Assegurança de responsabilitat civil

  Descripció: Assegurança de responsabilitat civil que cobreixi tots els danys derivats de la responsabilitat en què pugui incórrer amb motiu de les seves actuacions.

  Mínim d’acreditació: 500.000 EUR

   

  Mitjà de solvència: Xifra anual de negoci

  Descripció: Volum anual de negoci referit a l’any de major número dels tres exercicis anteriors (2019-2020-2021)

  Mínim d’acreditació: 1.000.000 EUR

   

  Plecs:

  • Plec Tècnic (link a la web del portal de licitacions)

   

  Els plecs s’hauran de sol·licitar per correu electrònic, contactant amb José M. Martín del Departament de Compres d’IDIADA,  a l’adreça de correu electrònic:

  jose.martin@idiada.com

  indicant l’interès en participar en aquesta licitació i incloent el nom complet de la persona jurídica interessada , el seu CIF i les dades de contacte del seu representat que sol·licita els plecs.

  Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U. uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). Click HERE for more information. You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use by clicking here.

  Cookie settings panel