Contract award notices (Catalan content)

11/01/2021

  Obra civil i instal.lacions del nou laboratori de connectivitat  (Connectivity Lab)

  Execució de les obres i instal.lacions per a la posada en funcionament del nou laboratori de connectivitat (Connectivity Lab) a les instal.lacions d’Applus+ IDIADA

  Empresa que contracta: IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY ,S.A. (Applus+ IDIADA)

  Tipus de contracte: Contracte ordinari

  Procediment de la licitació:  Obert

   

  Dades del contracte:

  Descripció de la prestació:  Aquest contracte té per objecte la contractació d’una o més   empreses que durant a terme l’execució de les obres i instal.lacions del nou laboratori de connectivitat (Connectivity Lab), a les instal.lacions d’Applus+ IDIADA a Santa Oliva (Tarragona).

  Durada del contracte: 4 mesos

  Termini de presentación de les ofertes: 20/01/2021 a les 15:00h

  Subasta electrónica: No

  Informació complementària sobre la licitació:

   

  Dades de l’anunci:

  Divisió en lots: No

  Nombre de lots: 2

  Lot número 1: Obra Civil

  Lot número 2: Instal.lacions

  Criteris d’adjudicació:

                  Ponderació:  20 - Criteri:  Oferta económica

                  Ponderació:  15 - Criteri:  Programa d’obra i/o intal.lacions

                 

  Codi REA:  Es requereix la presentació del certificat REA

  Solvència económica i financera:

                  Mitjà de solvència: Assegurança de responsabilitat civil

  Descripció: Assegurança d’indemnització per defectes en el projecte vigent fins a la finalització de l’execució de les obres de construcció del nou laboratori de connectivitat (Connectivity Lab)

  Mínim d’acreditació: 500.000 EUR

   

                  Mitjà de solvència: Aval bancari de garantia

  Descripció: Aval bancari de garantia per import del 10% del valor total de l’obra i les instal.lacions,  vàlid fins 2 anys desprès de la data de recepció un cop finalitzades les obres de construcció i instal.lacions del nou laboratori de connectivitat.

  Mínim d’acreditació: 10% del valor total de l’obra i les instal.lacions

   

  Solvència técnica i profesional:

                  Mitjà de solvència: Execució d’obres i instal.lacions similars.

  Descripció: Es valorarà positivament l’aportació de referències de clients o AAPP per les que s’hagin executat obres i instal.lacions similars a les requerides per aquest projecte.

  Mínim d’acreditació: 3 referències

  Plecs:

  • Projecte executiu les obres i instal.lacions a realizar
  • Taula de valoració de les partides d’obra i instal.lacions
  • Plec de claúsules Administratiu /Tècnic
  • Planning d’execució del  projecte

  Els plecs s’hauran de sol.licitar per correu elèctronic, contactant amb José M. Martín del Departament de Compres de IDIADA,  a l’adreça de correu electrònic:

  jose.martin@idiada.com,

   indicant l’interès en participar en aquesta licitació i incloent el nom complet de la persona jurídica intressada , el seu CIF i les dades de contacte del seu representat que sol.licita els plecs.

  Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U. uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). Click HERE for more information. You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use by clicking here.

  Cookie settings panel