Execució de les obres de moviment de terres de la zona de manteniment de pistes a les instal·lacions de IDIADA

05/09/2023

  Empresa que contracta: IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY ,S.A.

  Expedient: EXP-2309001

  Tipus de contracte: Contracte ordinari

  Procediment de la licitació:  Obert

  Dades del contracte:

  Descripció de la prestació:  Aquest contracte té per objecte l’adjudicació d’un contracte d’obra civil consistent en el moviment i esplanació de terres a la zona a on s’instal·larà el magatzem i nau de manteniment de pistes.

  Durada del contracte: per obra (segons plec de prescripcions tècniques)

  Data límit de presentació de les ofertes: 15 de setembre de 2023

  Subhasta electrònica: No

   

  Dades de l’anunci:

  Divisió en lots: No

  Nombre de lots: No hi ha lots

  Criteris d’adjudicació:

                  Ponderació:  50 - Criteri:  Oferta econòmica

                  Ponderació:  40 - Criteri: Programa d’obra

  Ponderació:  10 - Criteri:  Experiència en obres similars

   

  Solvència econòmica i financera:

                  Mitjà de solvència: Assegurança de responsabilitat civil.

  Descripció: Assegurança de responsabilitat civil que cobreixi tots els danys derivats de la responsabilitat en què pugui incórrer amb motiu de les seves actuacions.

  Mínim d’acreditació: el doble del valor de l’oferta econòmica.

   

  Mitjà de solvència: Xifra anual de negoci

  Descripció: Volum anual de negoci referit a l’any de major número dels tres exercicis anteriors (2020-2021-2022)

  Mínim d’acreditació: 1.000.000 EUR

   

  Plecs:

  • Plec Administratiu i Tècnic (link a la web del portal de licitacions)

   

  Els plecs s’hauran de sol·licitar per correu electrònic, contactant amb José M. Martín i Josep Rubio del Departament de Compres de IDIADA,  a les adreces de correu electrònic:

  jose.martin@idiada.com     josep.rubio@idiada.com

   

  indicant l’interès en participar en aquesta licitació i incloent el nom complet de la persona jurídica interessada, el seu CIF i les dades de contacte del seu representat que sol·licita els plecs.

  Applus+ uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use.. Consult our Cookies Policy for more information.

  Cookie settings panel