Contract award notices (Catalan content)

23/04/2021

  Execució de les obres corresponents a la fase 1 de les pistes de proves per a vehicles connectats i autònoms – CAV2 – a les instal·lacions de IDIADA.

  Empresa que contracta: IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY ,S.A.

  Tipus de contracte: Contracte ordinari

  Procediment de la licitació:  Obert

  Dades del contracte:

  Descripció de la prestació:  Aquest contracte té per objecte la contractació de l’execució de les obres de la fase 1 de la nova pista CAV2 a les instal·lacions de IDIADA. Es contemplen les següents activitats:

  • Moviment de terres i explanacions
  • Afermats bituminosos
  • Drenatges
  • Estructures de formigó armat
  • Instal·lacions de baixa i mitja tensió
  • Instal·lacions auxiliars (accessos, CCTV, connectivitat)
  • Barreres de seguretat
  • Senyalització horitzontal
  • Senyalització vertical

  Durada del contracte: 2 anys

  Termini de presentació de les ofertes: 15 de maig de 2021 a les 12:00

  Subhasta electrònica: No

  Dades de l’anunci:

  Divisió en lots: No

  Nombre de lots: No hi ha lots

  Criteris d’adjudicació:

                  Ponderació:  70 - Criteri:  Oferta econòmica

                  Ponderació: 20  - Criteri: Termini de lliurament

  Ponderació:  5 - Criteri:  Recursos materials i personals i metodologia d’execució de les obres

  Ponderació:  5 - Criteri:  Experiència en obres similars

   

  Solvència econòmica i financera:

                  Mitjà de solvència: Assegurança de responsabilitat civil

  Descripció: Assegurança de responsabilitat civil general per danys a tercers.

  Mínim d’acreditació:  6.000.000€

   

                  Mitjà de solvència: Xifra anual de negoci

  Descripció: Volum anual de negoci referit a l’any de major número dels tres exercicis anteriors (2018-2019-2020)

  Mínim d’acreditació: 6.000.000€

   

  Solvència tècnica i professional:

                  Mitjà de solvència: Referències d’obres similars realitzades.

  Descripció: Recursos personals i materials i metodologia a seguir en l’execució de les obres i experiència en obres similars

  Mínim d’acreditació: Quantitat d’obres similars ja realitzades o en execució, mínim deu obres.

   

  Plecs:

  • Plec Administratiu i Tècnic
  • Plànols, medicions i fitxer de càlcul de preus de les partides d’obra i instal·lacions.
  • Projecte d’execució d’obra
  • Manual de prevenció de risc i coordinació d’activitats.

   

  Els plecs s’hauran de sol·licitar per correu electrònic, contactant amb José M. Martín del Departament de Compres de IDIADA,  a l’adreça de correu electrònic:

  jose.martin@idiada.com

   

  indicant l’interès en participar en aquesta licitació i incloent el nom complet de la persona jurídica interessada , el seu CIF i les dades de contacte del seu representant que sol·licita els plecs.

  Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U. uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). Click HERE for more information. You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use by clicking here.

  Cookie settings panel