Contract award notices (Catalan content)

20/11/2020

  Definició i redacció del projecte executiu de la nova pista CAV2 a les instal.lacions d’Applus+ IDIADA

  Empresa que contracta: IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY ,S.A. (Applus+ IDIADA)

  Tipus de contracte: Contracte ordinari

  Procediment de la licitació:  Obert

  Dades del contracte:

  • Descripció de la prestació:  Aquest contracte té per objecte la contractació d’una enginyeria que haurà de redactar el projecte executiu de la construcció i les instal.lacions de la nova pista CAV2  i dur a terme la Direcció d’Obra durant l’execució de les mateixes, a les instal.lacions de IDIADA a Santa Oliva (Tarragona).
  • Durada del contracte: 4 anys
  • Termini de presentación de les ofertes: 25/11/2020 a les 12:00h
  • Subasta electrónica: No

   

  Dades de l’anunci:

  • Divisió en lots: No
  • Nombre de lots: No hi ha lots
  • Criteris d’adjudicació:
   • Ponderació:  14 - Criteri:  Oferta económic
   •  Ponderació:  4 - Criteri:  Capacitat tècnica
   • Ponderació: 7  - Criteri: Termini de lliurament

   

  Garantia: Aval bancari per valor del 25% del contracte vàlid fins al final de l’execució de les obres.

  Codi REA:  Es requereix la presentació del certificat REA

  Solvència económica i financera:

  • Mitjà de solvència: Assegurança de responsabilitat civil
  • Descripció: Assegurança d’indemnització per defectes en el projecte vigent fins a la finalització de l’execució de les obres de construcció de la nova pista.
  • Mínim d’acreditació: 2.000.000 EUR

   

  • Mitjà de solvència: Aval bancari de garantia
  • Descripció: Aval bancari de garantia per import del 25% de la quantitat dels honoraris del projecte vàlid fins 2 anys desprès de la data de recepció un cop finalitzades les obres de construcción de la nova pista.
  • Mínim d’acreditació: 25% de la quantitat dels honoraris del projecte

   

  Solvència técnica i profesional:

  • Mitjà de solvència: Realització de projectes i Direcció d’Obra en construccions similars.
  • Descripció: Es valorarà positivament l’aportació de referències de clients o AAPP per les que s’hagin realitzat projectes i direccions dobres en contruccions i instal.lacions similars a les requerides per aquest projecte.
  • Mínim d’acreditació: 3 referències.

   

  Plecs:

  • Presentació del projecte
  • Plec de claúsules Administratiu /Tècnic
  • Document de Fases del projecte

   

  Els plecs s’hauran de sol.licitar per correu elèctronic, contactant amb José M. Martín del Departament de Compres de IDIADA,  a l’adreça de correu electrònic: jose.martin@idiada.com, indicant l’interès en participar en aquesta licitació i incloent el nom complet de la persona jurídica intressada , el seu CIF i les dades de contacte del seu representat que sol.licita els plecs.

   

   

  Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U. uses first-party and third-party cookies for analytical purposes and to show you personalized advertising based on a profile drawn up based on your browsing habits (eg. visited websites). Click HERE for more information. You can accept all cookies by pressing the "Accept" button or configure or reject their use by clicking here.

  Cookie settings panel